Acasa


  


                                 

  Vă invităm în perioada 10-11 iunie să cinstim, ca în fiecare an, căpșunele de Polovragi.

Astfel, în Vatra Târgului (Piața Polovragi) din localitate, va avea loc Festivalul Căpșunelor și al Meșterilor Populari,în organizarea Primăriei și a Consiliului Local Polovragi.

Co-organizatori: Consiliul Județean Gorj, Instituția Prefectului Gorj, Direcția pentru Agricultură Județeană Gorj, Centrul Județean de Creație Gorj, Școala Populară de Arte Târgu Jiu, Ansamblul Folcloric Cheile Oltețului Polovragi.

Prezentarea soiurilor și expoziția cu vânzare a fructelor de căpșun, prezența meșterilor populari, alături de muzica și voia bună oferite de ansamblurile folclorice participante, vor aduce armonie și voie bună.

Vă așteptăm cu drag!


Având în vedere că până la data de 16 mai 2017, operatorii au avut obligația de a depune la Direcțiile pentru Agricultură Județene, fișa de înregistrare în agricultura ecologică, în vederea înregistrării activității la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării  Rurale, vă aducem la cunoștiință că în județul Gorj până la data de 16.05.2017 au depus fișa de înregistrare în agricultura ecologică  un număr de 25 de operatori, respectiv:  Producători agricoli - 15; Procesatori - 3; Comercianți - 4; Floră spontană - 2;Exportatori- 1. 

     HOTĂRÂRE nr. 375 din 25 mai 2017

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control

 

 

                Direcţia pentru Agricultură Județeană Gorj este serviciul public deconcentrat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin care se asigură, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor din domeniul de activitate al  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale .

               Organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Agricultură Județene Gorj este reglementată de prevederile Legii nr.157/2016, privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Hotărârii Guvernului nr.860/2016, privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti precum și de prevederile Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 2365/R/30.12.2016, privind aprobarea structurii organizatorice și statului de funcții ale Direcției pentru Agricultură Județene Gorj.

           Direcţia pentru Agricultură Județeană Gorj este condusă de un director executiv, care este ordonator terțiar de credite  şi are în structura sa două servicii şi un compartiment,  subordonate direct directorului executiv.

         În subordinea Direcţiei pentru Agricultură Județene Gorj funcţionează Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (O.S.P.A.) – unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii.


Noutati