Acasa

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Gorj
 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) anunta că au fost aprobate în Ședinta de Guvern din data de 2 februarie 2022 două acte normative ce instituie o serie de masuri de sustinere financiara a legumicultorilor, pentru anul 2022 

Descarca document

Documente, necesare pentru inscrierea in programul de sustinere a productiei de legume in spatii protejate pentru anul 2022

Documente Legume               Documente Usturoi

Pentru usturoi relatii la telefon :0730896852
Pentru legume relatii la telefon :0761572523

 Detalii mai multe veti primi de la reprezentantii DAJ Gorj la telefon 0253211018, sau la adresa de mail dadr.gj@madr.ro

 

 

 


 
 
 
 
Catalogul organizatiilor neguvernamentale pentru evidenta,consultare si transparenta

 
 
 
 
 
 
 
INFORMARI SI ATENTIONARI
 
 

 

            Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Gorj este o instituţie publică cu personalitate juridică, serviciu public deconcentrat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, responsabilă cu implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniile de activitate ale acestuia, statistică și RICA, asistenţa tehnică, informarea, îndrumarea și consilierea pentru obţinerea fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor, efectuarea activităţilor de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniile de activitate, precum şi  cu alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

          Organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Gorj sunt reglementate de prevederile H.G. nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale, H.G. nr.860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Ordinului Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2132/R din 09.12.2016 privind aprobarea Regulammentului – cadru de organizare şi funcţionare a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti

              Conducerea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Gorj se exercită de către directorul executiv al acesteia, ajutat în exercitarea funcției de către un director executiv adjunct, numit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în condițiile legii. În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv  are în subordine întreg personalul instituției, coordonează toate activitățile acesteia și emite decizii în condiţiile legii.

               În subordinea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Gorj funcţionează Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Gorj (O.S.P.A.) – instituţie cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii.

 
 

Noutati